reglementet av händelsen

1 INTRODUKTION

Noggrann läsning av gåvan "föreskrifter detaljerade vid JURASWIMRUN: igelkott utmaningen och utmaningen att landet av sjöar" krävs.
 
Andan i denna händelse (per lag 2 obligatoriska) i naturen är att tillåta deltagare att ha roligt genom att delta i ett test av swimrun i en privilegierad miljö. Tävlingen är öppen till alla swimrunners, ogillade eller inte Svenska Triathlonforbundet, åldrar 16 år minimum (challenge i landet där sjöar) och 18 (utmaningen att igelkotten).

 

 

2 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER PÅ PROV

Copyright registreringar (per par):

 

01/01/17 till 31/05/17

01/06/17 till 15/07/17

16/07/17-08/15/17

15/08/17-10/09/17

JuraSwimRun

180 euro

180 euro

180 euro

Nej

Chalainswimrun

60 euro

60 euro

60 euro

60 euro

 

Slutet av registrering och antalet tillgängliga platser:

  • Utmaning av den igelkott 15 augusti 2017 (150 platser)
  • Utmaningen till delstaten sjöar10 September 2017 (150 platser)

 

En ranking kommer att göras i följande kategorier: manliga, kvinnliga, blandade.

Konkurrenter uppstår, minst 30' före starten av loppet.

Numret som tillhandahålls av byglarna av organisationen och kopparna ska vara synlig under hela pärs. Konkurrenter måste närvara vid genomgången av pre-race att höra de minns förfaranden och regler som de intygas att ha läsa när de anmäler. Organisationskommittén kan motsätta sig en binomial som inte är uppenbarligen i skick att göra loppet avgång.

Avgång sker.

Tidsfrister som gäller enligt följande från tiden för avgång:

JuraSwimRun: avresa 7:30 ' till 16: stoppa: (maximala körningstiden: 8 h 30')

ChalainSwimRun: Avresa kl 9.00 slutar vid 11:45 ' (maximal Speltid: 2 h 45')

Kurserna kan ändras av organisationen

Vid svårigheter och frivillig nedläggning måste konkurrenter rapportera det till volontärer på race

Loppet direktör eller hans team kommer att kunna om de anser att en konkurrent är i fara, ut ur loppet och återföra.

Om ett fysiskt problem, medicinska teamet förbehåller sig rätten att tillåta fortsatt rättegången.

Idrottare delta i Juraswimrun och Chalainswimrun fritt och med full kännedom om riskerna. Också avvisa arrangörerna ansvar vid olycka, stöld eller förlust av material.

 

3 REGLER FÖR TÄVLINGEN

De tröjor och mössor måste bäras permanent. Det är förbjudet att skära, försämras. Ras rutten är skyltad och är skyldiga att följa. Idrottare som är tyst naturligtvis kan diskvalificeras.

Olika kontrollpunkter planeras. De lag som inte passerar kontrollen kommer att diskvalificeras automatiskt. Vandringsleder, trottoarer och stränder som monterade låna är öppna för allmänheten och därmed att dela. Vi ber konkurrenterna att visa respekt och sympati för allmänheten.

Lag måste köra tillsammans:-50 m maximal avvikelse i kör,-10 m maximal avvikelse i simning lag inte efterlever dessa maximala avvikelser av avstånd utsätts för en diskvalificering.

Ett par som överger måste ovillkorligen meddela organisationen.

En idrottsman vars binomial överger måste också överge. Det är förbjudet att fortsätta utan sin partner.

Det är förbjudet att ta emot hjälp material eller mänskliga externa till organisationen av JuraSwimRun utmaningen igelkott och Chalainswimrun. (Utom i fall av force majeure)

Skiljedom tillhandahålls av arrangören. I något fall beslut av organisationen inte

kan ifrågasättas.

En idrottsman är skyldig att hjälpa inom gränserna för dess möjligheter eller att rapportera en idrottsman i trubbel till arrangörerna även om han har tur bort eller slöseri med tid.

 

4 UTRUSTNING AV BINOMIALS

Varje tävlande är skyldig att bära den gemensamma jordbrukspolitiken, och numrerade Haklapp som tillhandahålls av organisationen.

Alla material valda initialt av ett team måste hållas fram till slutet av loppet. Kontroll av material kan förekomma från början eller under tävlingen: varje par måste kunna visa att den har väl den obligatoriska utrustningen i vilket fall han kan diskvalificeras. Ett team som utsläpp eller återvinner vissa av hans material kommer att diskvalificeras.

Obligatorisk utrustning

Som tillhandahålls av en konkurrent:-rätt kombination är obligatoriskt när vattentemperaturen är lika med eller mindre än 22 ° C (juraswimrun) och 19 ° C (Chalainswimrun)

Som tillhandahålls av arrangören: - en Haklapp (bib) - Badmössa

Utrustning som auktoriserad :

-Trombocyter (paddel) - flyter till en storlek mindre än 40x30x20cm (typ pull-BOJ) - simglasögon - sportskor

-Samverkan mellan idrottare i en samma binomial (typ elastiskt rep)

-Snorkel och fenor

 

5 RESERV ELLER ANNULLERING AV HÄNDELSER

Beroende på vädret förbehåller arrangörerna sig rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att evenemanget äger rum i de bästa förhållandena av säkerhet.

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att:

-Anpassa händelserna genom inklusive spåret och racing scheman

-Ta bort eller stoppa racing så oförutsedda situationer (vatten ytbeskaffenhet, vind, föroreningar, temperatur, regn...) utanför kontroll av organisationskommittén, y kräver, och detta, utan ersättning.

Beslutet att avbryta testet eller ändra rutten beroende på väderförhållanden, kan tas när som helst av arrangörerna.

Vid avbokning av händelsen tagit testet i de föregående 7 dagarna, antingen på grund av väder eller av någon annan anledning utanför organisationen befogenheter, förblir fullständighet av registrering med arrangören. Likaså om av samma anledning som en eller annan av testerna var anpassas, skiftade eller flyttas, organisatören inte kan hållas ansvarig för förvärvade denna förändring av program och fullständighet av registrering avgifter skulle vara honom i alla fall.

 

6 MILJÖ

Båda händelserna äger rum i en naturlig miljö och i vissa skyddade områden (natura 2000). Arrangörer och konkurrenter är engagerade för att respektera detta utrymme och bevara den. Ingen spray på kullen på kurs kommer att tolereras. Konkurrenter som kommer att ta med sig sina leveranser under kombinationen, särskilt i form av gel eller packade barer måste ovillkorligen återgå förpackningar till marken och släppa dem på lagerplatserna för detta ändamål (utfodring zon). Någon konkurrent som kommer att bli övertygad av att kasta något föremål eller avfall i naturen en diskvalificeras omedelbart.

 

7 RÄTT TILL BILDEN

Genom att registrera konkurrenterna tillåter arrangörer och deras ha rättigheter sådan som partners och media, för att använda fasta eller audiovisuella bilder som de skulle visas, tas i samband med deras medverkan i våra evenemang, i något medium inklusive alla prognoser. Enligt lag 06 januari 1978 har konkurrenterna rätt att få tillgång till och korrigera sina personuppgifter

 

8 FÖRSÄKRING

Ansvar : i enlighet med gällande lagstiftning, arrangören har försäkring som täcker de ekonomiska konsekvenserna av skadeståndsansvar, dess anställda och alla deltagare av händelser juraswimrun och chalainswimrun.

När det gäller det civilrättsliga ansvaret för deltagarna är ingripande av denna försäkring för dessa begränsat till olyckor som de kan orsaka under sportevenemang. Dessutom denna garanti kommer att komplettera eller om ingen annan försäkring som de också skulle kunna gynna.

Material skada : arrangören frånsäger sig allt ansvar vid skador (stöld, skador, förlust,...) som deltagarna personlig egendom lidit. Därför kan inte deltagarna vända mot arrangören för skador på sin utrustning. Köp av försäkring som garanterar dessa risker ansvarar varje.

Försäkring personliga olycka : organisationen rekommenderar att alla deltagare som skulle ha personlig försäkring som täcker deras skada, inklusive icke redundant en sport Federation, försäkring personlig olycksfallsförsäkring som en del av deras deltagande i tävlingen.

För den icke-licencies, är de skyldiga att uppvisa ett läkarintyg på mindre än 6 månader bekräftar avsaknaden av kontraindikation till praxis i swimrun eller triathlon tävlingen till arrangören.

 

9 POSTER

För alla par, kan registrering endast göras online på webbplatsen för företaget NJUKO. På plats registreringar tillåts inte.

En kopia av de önskade administrativa handlingarna måste hämtas vid registrering på platsen av NJUKO och senare levererade under tillbakadragandet av haklappar. Någon konkurrent har inte lämnat sådana dokument senast under tillbakadragandet av nummerlappar inte kommer att kunna delta i evenemanget.

När du registrerar varje tävlande måste uppvisa identitetsbevis (fotokopior accepteras) och måste tillhandahålla de dokument som krävs (licens FFTri, medicinska intyg under 6 månader för icke redundant).

Dessutom är registrering för dessa händelser för ansvarsfrihet ansvar whereby den swimrunner registrerade erkänner inklusive:

-efter att ha läst "reglerna" av händelserna Juraswimrun och Chalainswimrun där han åtar sig att uppfylla.

-vara tillräckligt utbildade för att resa de avstånd som det passar

-att i alla fall, både för sig själv när det gäller hans rättsinnehavare, det lossar Juraswimrun och Chalainswimrun och arrangörerna från ansvar för vilken anledning som helst, för att göra sin personliga försäkringar och alla möjliga regressrätt gentemot någon deltagare eller tredje part som är ansvarig för skada någon i dess ställe.

 

10 PROGRAM

 

Lördag, September 16, 2017:
 
-Återkallande av haklappar: 16:00 till 18:30 (Ford hallen)
 
-Genomgång av före loppet: 18.30 (Ford hallen)
 
Söndag, September 17, 2017:
 
-Återkallande av haklappar: Hall Frasnois 6 h till 6 h 40 (utmaningen att igelkotten) och från 7:00 till 8:10 (utmaningen mark av sjöar)
 
-Insamling av lag på startlinjen: Camping de Narlay: 7 h 00 (utmaningen att igelkotten)
 
Genomgång av säkerhet på linjen i avgång: 07:00
 
Loppet: utmaningen att igelkotten: 7,30
 
-Insamling av lag på startlinjen och briefing: 8.30 (challenge i landet där sjöar)
 
Loppet: utmaningen av landet av sjöarna: 9 h
 
Stanna vid 11:30 (challenge i landet där sjöar) och 4 p.m. (utmaningen att igelkotten)
 
Ceremoni-protokollet 16.00 (utmärkelser för topp 3 lagen av män / kvinnor / blandad)
 

11 AVBOKNING, ERSÄTTARE:

I fall där ska en binomial, en deltagare ersättas med en annan som tar sin plats. Han måste då registrera vid fullgörandet av registreringsavgifterna. Den deltagare som lämnar återbetalas enligt de villkor som anges nedan. Vänligen ta kontakt med organisationen för att utföra utbyte. Ingen ersättning kommer att vara möjligt efter den 10/09/2017

Vid utträde av en binomial, kan vad vara orsaken:

-Mellan 16/05/2017 och 08 15, 2017: åtagandet kommer att återbetalas till

upp till 50%.

-Till bortom 15/08/2017: avgifterna återbetalas inte.